สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาฟรี 2 หัวข้อใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 ณ ห้องวีนัส 3 – 4

ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ดังนี้

1. ภาคเช้าเวลา 09.00 – 13.00 น. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดสัมมนา
เรื่อง “เจาะลึกตลาดไต้หวัน”
เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากร รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมรับฟังรายละเอียดกิจกรรมนำผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน “FOOD TAIPEI 2018” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่ E-mail : Khosee@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-442-8688 ต่อ 9206 มือถือ : 090-664-5541

***หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ในงาน “FOOD TAIPEI 2018″ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2561นั้น สามารถนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและระบบคุณภาพของบริษัท และกรอกใบสมัครหรือแจ้งความจำนงให้กับเจ้าหน้าที่ในวันงานได้เลยครับ หรือสามารถแจ้งความประสงค์กลับมาที่E-Mail นี้ได้เลยครับ

2. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จัดสัมมนาเรื่อง”การพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมอาหาร Training Road Map for food Industry”
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก(Authentic Thai Food For the World) เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจบริการร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร
โดยวิทยากร คุณณัฏฐวีเดช คัยนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจสอบถามและสมัคร
เข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่ E-mail : wareerat@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-442-8688 ต่อ 9201 มือถือ : 081-611-8209

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาทั้งสองกิจกรรมตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://goo.gl/forms/qSs5ifT20PmlBb6n1

https://goo.gl/forms/9T8W5PxprpkipCmP2

Spread the love