#กรมสรรพากร จัดเต็มเอสเอ็มอีรอบรู้
สัมมนาเรื่อง : #บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน
.
รอบที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
รอบที่ 3 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
รอบที่ 5 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
.
สำรองที่นั่ง โทร.02-272-9529-30

Spread the love