สัมมนาฟรี หัวข้อ ” WOW! E-Commerce : Alert ความคิด ปรับธุรกิจให้ก้าวไกล”

📌📌📌….พบกับงานสัมมนาสำหรับคนที่มีความสนใจและต้องการสร้างรายได้จากการทำธุรกิจ E-Commerce ที่ในปัจจุบันการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้มีการเติบโต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประกอบธุรกิจ
.
ภายใต้หัวข้อ ” WOW! E-Commerce : Alert ความคิด ปรับธุรกิจให้ก้าวไกล ”
• จับกระแส E-Commerce 2018
• ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ E-Commerce มุ่งสู่ความสำเร็จ
• การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอล
• ทำธุรกิจอย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่ง
• การสร้าง Content ให้มีความโดดเด่น ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
• การเลือกใช้เครื่องมือในการโฆษณาสินค้า
.
แล้วพบกัน
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 16.15 น.
ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หอนาฬิกา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (อโศก)
.
สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Application Event Pop ได้ฟรี หรือ http://go.eventpop.me/WowEcommerce
.
ติดต่อสอบถาม
คุณพิชญา 097-1423725

Spread the love