หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย…ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม”  22 ก.พ. 61

#สัมมนาฟรี หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย…ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม”
สำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ลิงค์สมัครเข้าร่วม
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScPZAdt7pugUh…/formResponse

  • แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • ดูเพิ่มเติมที่ DOCS.GOOGLE.COM
Spread the love