สัมมนาฟรี หัวข้อ”จับกระแสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ก้าวอย่างไร สู่ความยั่งยืน”

สัมมนาฟรี หัวข้อ”จับกระแสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ก้าวอย่างไร สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ 2561 เพื่อรับทราบทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและในอาเซียนที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม MR217ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณปาริชาติ /แผนกวิจัยอุตสาหกรรม
โทร 02 712 2414 ต่อ 6509

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp…

 

Spread the love