“งาน Startup e-Commerce ชวนออเจ้าโกออนไลน์” ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชุมประเทศไทย 4.0 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี

พบกันบูธแสดงสินค้าและบริการ จัดทำเว็บไซต์ออนไลน์ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line ID : orchao หรือโทร 085-337-1782

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/aamDYr2XOl5zc5aW2

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 50 ท่านเท่านั้น
**ฟรีพื้นที่แสดงสินค้าและบริการที่ต้องการมานำเสนอสินค้าและบริการในงานจำนวน 10 บูธฟรี ( บูธขนาด 2×2 )

**กำหนดการ

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข้อ ” เทคโนโลยีเกษตรกรรม 4.0″
วิทยากร คุณธนัช สถาปนาชัย ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชัชวาลย์เวียร์รา

เวลา 10.-30 – 11.15 น. บรรยายหัวข้อ “ผู้นำธุรกิจยุค 4.0 กับการบริการทีมงานให้ได้ผลงาน”
วิทยากร : คุณสุณิชชา ชอบชัย ผู้อำนวยการสถาบัน PPlearning

เวลา 11.15 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “การบริหารสื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ”
วิทยากร : คุณจันทิมา พูลสวัสดิ์ คณะทำงานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “การเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซให้ประสบความสำเร็จ”
วิทยากร : ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการ ,ผู้ประกอบการธุรกิจวัฒนธรรม, ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก.ผู้ประกอบการกลุ่มผู้สูงอายุ

ดำเนินการเสวนาโดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 2 รอบ และพักรับประทานอาหารกลางวัน

Spread the love