สอนเทรดพื้นฐานหุ้น ทอง สกุลเงิน น้ำมัน ตลาดต่างประเทศ 19 ก.พ. 18

สอนเทรดพื้นฐานหุ้น ทอง สกุลเงิน น้ำมัน ตลาดต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

– เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้มีความรู้พื้นฐานก่อนตัดสินใจลงทุน

– เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักการเทรดในตลาดต่างประเทศ

วันที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 18

เวลา 10.15-16.30

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. รู้จักพื้นฐานตลาด spot ทำไมจึงมีโอกาสทำกำไรมากกว่าตลาดอื่น

2. โปรดักของตลาด Spot

3. สกุลเงินที่นิยมเทรดและทำกำไร

4. เทคนิกพื้นฐานในการเลือกสินค้าที่ค้องการเทรด

5. Technical Analysis พื้นฐาน

6. เรียบรู้โปรแกรมการเทรด + เลือก Indicator

7. วิธีขั้นพื้นฐานของการหาเงินจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Spot markets)

– เลือกโปรดักที่เราสนใจ

– ศึกษาลักษณะนิสัยของโปรดักนั้นๆ

– ฝึกเทรดทีละโปรดักส์จนชำนาญ

– บริหารใจไม่ให้พอร์ตเสีย

วิทยากร
วิทยาการประจำ FOG Training
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมโน้ตบุ๊ค/แท็บเลตมาเอง

2. เตรียมสมุดจดบันทึก

3. ต้องเป็นผู้ที่สนใจเทรดตลาดต่างประเทศเท่านั้น

4. การอบรมฟรี เป็นหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น ไม่เหมาะกับท่านที่มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว

5. เป็นผู้ตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ กรณีไม่มาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

สถานที่จัดงาน
    Alma Link Tower ชิดลม
Spread the love