สสส. ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

สสส. ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำโครงการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ Active Play

เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อตอบโจทย์ความสนใจในการสร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก เป็นการสร้างแหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และการมีพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์

การเสวนานี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองประเด็นความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจของโครงการนี้ โดยมีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ ด้านการเก็บค่ากิจกรรมทางกาย ด้าน Active Learning ในโรงเรียน ผู้ผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน และด้านการออกแบบและย่านสร้างสรรค์

การเสวนานี้เหมาะสำหรับ?

ครูและอาจารย์ ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจกิจกรรมทางกาย ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการการเรียนรู้ในวัยเด็ก

จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ
13.00 น. ลงทะเบียน
13.40 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานเสวนาโดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
13.50 น. ชมวีดีโอนำเสนอโครงการนวัตกรรม Active Play
14.00 น. นำเสนอผลของ “โครงการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ Active Play” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ หัวหน้าโครงการฯ
14.30 น. เสวนาในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรรค์กับกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก” โดย คุณปัญญา ชูเลิศ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บค่ากิจกรรมทางกาย จาก สสส. ตัวแทนจากโรงเรียนต้นแบบในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น Active School จาก สสส. คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Bioscope ผู้ก่อตั้ง Documentary Club และสำนักพิมพ์ Kids Matter Publishing คุณพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและบริหารพื้นที่สร้างสรรค์ TCDC ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และย่านสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักวิจัยอิสระ
16.00 น. ช่วงถาม-ตอบ
16.20 น. มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 น. จบกิจกรรม

หมายเหตุ
เปิดลงทะเบียนก่อนเริ่มกิจกรรม 30 นาที / จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

Spread the love