“สร้างธุรกิจเติบใหญ่ด้วย Online Marketing” บรรยายการทำตลาดออนไลน์ Social Media/Story Telling Workshop เครื่องมือสำหรับการทำตลาดออนไลน์ Social Media/Story Workshop การใช้ lazada Lnwshop และเครื่องมือตลาดออนไลน์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด

#อบรมฟรี #ลำปาง
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเขาร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างธุรกิจเติบใหญ่ด้วย Online Marketing” บรรยายการทำตลาดออนไลน์ Social Media/Story Telling Workshop เครื่องมือสำหรับการทำตลาดออนไลน์ Social Media/Story Workshop การใช้ lazada Lnwshop และเครื่องมือตลาดออนไลน์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561
ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง

  • cim.dip.go.th
Spread the love