ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

Spread the love