ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 44

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย ”ทักษะการฟังที่ดี” ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:ความสุข ที่ได้จาก

  • การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (trust)
  • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง เพราะเราให้เกียรติเขา (respect)
  • การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (credibility)

ความสำเร็จ ที่ได้จาก

  • การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (trust)
  • การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (respect)
  • ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (credibility)
วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561เวลา13:00-17:00 น.

วิทยากร
โค้ช ภฑิล สุทธิเชื้อชาติที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development)

ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “สะมาริตันต์ชวนฟัง” – สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา, กรมประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
อายุ 15 ปีขึ้นไป
สถานที่จัดงาน
ห้อง “ปรัชญา คิดใหม่” (Kid Mai Philosophy Studio)เป็นห้องกระจกชั้นล่างของมูลนิธิบ้านอารีย์ (ใกล้ BTS อารีย์)

Spread the love