#ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Cera’mix 4.0 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561
ณ กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
https://goo.gl/sRmmAQ

Spread the love