หลักสูตรขายดี การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ Softskills บัญชี

หลักสูตร ยอดฮิต

กฎหมายแรงงานฉบับใหม่

12 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

การบริหารงานสารบรรณ

12 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

  • หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ

13 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

  • ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

ประกันสังคมและภาษี

14 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

19 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

  • การสอนงาน OJT

การสอนงาน OJT

21 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

จิตวิทยาบริหารและจูงใจลูกน้อง

22 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

เจาะลึกประเด็นภาษี

23 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

  • เลขานุการผู้บริหาร 99

เลขานุการยุคใหม่

25 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

  • เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร

เลขานุการครบวงจรยุค 4.0

25 มีนาคม 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

วางแผนปฏิบัติงานและจัดลำดับ

3 เมษายน 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

คัดสรรบุคลากรด้วยลายเซ็นต

10 เมษายน 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือก

24 เมษายน 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ

27-28 เมษายน 2562

หลักสูตร ยอดฮิต

ขั้นตอนการจัดซื้อ

12 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรมาใหม่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ Softskills บัญชี