รวมข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลงาน

ของหน่วยงานราชการและเอกชน ทั่วประเทศ

รวมประกาศ จัดจ้างที่ปรึกษา (ภาครัฐ)

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น