รวมข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลงาน

ของหน่วยงานราชการและเอกชน ทั่วประเทศ

รายการขอใบเสนอราคา (ภาคเอกชน)

IN HOUSE TRAINING 

วันที่ รับ-ปิดรับข้อเสนอ
ความต้องการลูกค้า
รายละเอียด
สถานะ
กุุมภาพันธ์ 2561 การสื่อสารประสานงาน จะเชิญวิทยากรมาอบรมค่ะ
กุุมภาพันธ์ 2561 Train the Trainerin-house training
9 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61
หลักสูตร การบริหารเวลา
จำนวน 20 คน
6 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
หลักสูตร Team Building
150
29 พ.ย. 60 – 15 ธ.ค. 60
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียน
30

ข้อมูลรายละเอียดบริษัทลูกค้าและผู้เสนอราคาทั้งหมดนี้ จะเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ใดๆทั้งสิ้้น การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้า เพียงผู้เดียว

ทางเราเป็นเพียงคนกลางรวบรวม และนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

รวมประกาศ จัดจ้างที่ปรึกษา (ภาครัฐ)

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น