มีนบุรีอบรมฟรี หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์ 80 ชั่วโมง

#มีนบุรี #อบรมฟรี หลักสูตรวันจันทร์ – ศุกร์ 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 8/2561
เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 5-26 มิ.ย. 61 (16 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00–15.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอาชีกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)วิชาที่เปิดสอน อาทิ ขนมไทย อาหารไทย อาหารว่าง เบเกอรี่ ดอกไม้ดินไทย กรอบรูปและกัดลายกระจก จัดดอกไม้สด แปรรูปสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ร้อยลูกปัด ของชำร่วย ศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะประยุกต์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ งานผูกผ้าและประดับตกแต่งสถานที่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในอาชีพประจำวัน เป็นต้นซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พ.ค. 61 โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) โทร. 0 2540 4375-6

 

Spread the love