ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) เปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร

วันเสาร์ – อาทิตย์ 160 ชั่วโมง

โดยอบรมระหว่างวันที่ 21เม.ย. – 24มิ.ย. 61 (20วัน) เวลา 08.00–17.00น.

วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 1.เสริมสวย 2.ตัดผมชาย 3.ตัดเสื้อสตรี 4.ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5.แพทเทิร์น และ 6.ดีไซน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

**ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26มี.ค. 61 โดยใช้หลักฐานได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1นิ้ว จำนวน 2ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1ฉบับ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 0 2540 4375-6

Spread the love