การบรรยายพิเศษเนื่องใน “วันนริศ” ประจำปี 2561
ในหัวข้อ “สมเด็จครูกับศิลปสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน”
โดย ศาสตราจารย์เปาโล เปียซซาร์ดี (Paolo Piazzardi)
สถานที่: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำนวน 60 ที่นั่ง ไม่รับสำรองที่นั่ง

เกี่ยวกับผู้บรรยาย
ศาสตราจารย์เปาโล เพียซซาร์ดี เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย 2 สมัยต่อเนื่องกัน และยังเป็นอดีตรองประธานสโมสรโรตารี่ (กรุงเทพ) และอดีตประธาน Dante Alighiery Society รวมถึงเขียนหนังสือเรื่อง ชาวอิตาเลียนในราชสำนักสยาม อันเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินอิตาเลียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในราชสำนักสยามในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

ในปี 2013 ศาสตราจารย์เปาโล เพียซซาร์ดี ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยปาเวีย (Pavia University) ประเทศอิตาลี ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและวาติกัน จากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน” ผลงานตีพิมพ์อื่น ๆ ได้แก่ หนังสือนำชมศิลปะสยาม, พระแก้วมรกต และบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั้งในวารสารไทยและอิตาเลียน

จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย
Dante Alighiery Society
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์

Prince Naris and Italianate Arts and Architecture
A special talk on Naris Day by Professor Paolo Piazzardi
Venue: Art Centre, Silpakorn University, Bangkok
Date: 26 April 2018 @10-12 AM
Free Admission
Seating Capacity: 60
Seating is on a first-come, first-served basis

About the speaker
Professor Paolo Piazzardi served as cultural attaché to the Italian Embassy in Bangkok for two consecutive terms. Former vice president of The Rotary Club of Bangkok, and President of Dante Alighiery Society, he is the author of Italians at the Court of Siam, a book in the memory of Italian Artists who modernized the Kingdom at the dawn of the 20th century. In the Year 2013, he was awarded the Honorary Degree “cum laude” in International Relations, at Pavia University (Italy). The Thesis was “Thai-Vatican relations from WWII until our times.” His publications include guide-books on Siamese art, Emerald Buddha, and lifestyle articles for Italian and Thai magazines.

By
Silpakorn University
Art Centre, Silpakorn University
Chalermprakiat Institute of Thai Art and Architecture, Silpakorn University
The Embassy of Italy (Bangkok)
Dante Alighiery Society
The Association of Siamese Architects under Royal Patronage

Spread the love