#นครปฐม #อบรมฟรี #Logistics

🔊 ขอเชิญร่วมสัมมนา Workshop สัญจร พารวย ปี 7 ด้วย Smart Logistics …

การอบรม ด้านโลจิสติกส์
ประเมินศักยภาพด้านการจัดการ 9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ภายในองค์กรของตนเอ
แนวทาง และเทคนิคการพัฒนารวมถึงแก้ไข ปรับกรุง กระบวนการด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

📅ในระหว่างวันที่ 21 และ 22 มิถุนายน 2561
📌ณ ห้องประชุม บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-210288 0891990611 หรือส่งแบบตอบรับเข้าworkshopมาได้ที่ โทรสาร 034-210289 หรือ E- mail : [email protected]

Spread the love