วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-529-2212-13,087-3597171,094-649-233

Spread the love