ฟรี “การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า 24 เม.ย. 61

สำหรับงานสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA)” ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร และด้านกลยุทธ์ธุรกิจตลาด ในหัวข้อดังนี้
.
1. การเป็นที่ปรึกษาทางการค้าและเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ด
2. การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง
4. การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
.
งานนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่นฯ จังหวัดขอนแก่น
.
ลงทะเบียนได้ที่: https://event.nea.ditp.go.th/e/Train-the-Trainers-Khon-Kaen
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-8144,8114
ดูงานสัมมนาอื่นๆ ของ NEA ได้ที่ nea.ditp.go.th
Spread the love