“กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

สัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
“กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีhttps://www.ega.or.th/th/contentlist/931/12424/

Spread the love