การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

โปรแกรม SprutCam

จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

หลักสูตรการฝึกอบรม    ”การใช้งานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม SprutCam11.5

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจพื้นฐานและแนวทางการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานในด้านต่างๆ

  1. เข้าใจกลไกและวิธีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
    3. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับช่วยในงานผลิตและงานประเภทอื่นในโรงงาน

https://www.facebook.com/groups/sprutcamrobotgroup

 

สมัครเรียนติด

ต่อ พิมล  094-397-2111

Spread the love