การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน(NACHI ROBOT)

 

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แขนกล เป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมุ่งเน้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและพัฒนาทักษะแรงงาน
วันที่จัดงาน

22-23-24 กุมภาพันธ์ 2561 (รุ่น 6)

หัวข้ออบรมสัมมนา
การควบคุม Roboticsการทำงาน Pick and place

การปรับตั้ง Tool

การสร้าง Program Selection

การทดสอบ

วิทยากร
ทีมงาน SI บริษัท ไอโนเทค จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ1. ช่างเทคนิค

2. วิศวกร

3. แรงงาน ทั่วไป

สถานที่จัดงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีเลขที่ 145 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000. โทรศัพท์

Spread the love